Vad är innovation?

Innovation är nya varor, tjänster, metoder, relationer …. som kommit till nytta i samhället.

uppfinning + användning = innovation

 

Antagande i politik och samhälle

Innovationer leder till Förnyelse som leder till Tillväxt som leder till Välfärd 
 

Olika typer av innovation
  • Social innovation
  • Teknisk innovation
  • Organisatorisk innovation

… eller sociala, tekniska & organisatoriska aspekter i all innovation…