Ny lägesrapport från Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid har nu tagit första steget mot en ny strategi när det gäller arbetet mot våld i nära relationer. Samtidigt presenteras en lägesrapport som visar att stöd till våldsutsatta i Stockholms län varierar beroende på hemkommun och inblandade myndigheter.