Vad är genus?

Genus handlar om…

…hur människor blir kvinnor och män

Människor föds inte som kvinnor eller män; de blir det. För att förstå hur detta går till är begreppet genus det viktigaste verktyg vi har. Begreppet har vuxit fram ur en kritik av att kvinnors och mäns livsvillkor annars förklarats med förenklande hänvisningar till kroppsliga skillnader. Istället för att fästa uppmärksamheten på det biologiska könet, har genus kommit att användas för att beskriva det sociala, kulturella och historiskt föränderliga i vad det är att vara kvinna eller man.

…relationer

Genom genusbegreppet betonas att kvinnor och män inte är kvinnor och män av sig själva, utan blir det i relation till det samhälle de lever i och till den kultur de är en del av. Det är ett begrepp som belyser de sociala villkor som formar kvinnors och mäns möjligheter, och influerar deras handlingsmönster. Det framhåller betydelsen av de myter, metaforer och berättelser som skapar förväntningar på kvinnor och män, och som kringgärdar deras val med värderingar.

…makt

Genus är ett begrepp som kunnat synliggöra att skillnader mellan kvinnor och män på en mer grundläggande nivå ofta är skillnader i makt; män som grupp lever sina liv gynnade av att vara män, medan kvinnor som grupp lever sina liv genom att övervinna det motstånd de möter för att de är kvinnor.

Fortsätt läsa ”Vad är genus?”

Internationella kvinnodagen 2015 i Norrtälje

Norrtälje museum kl 13.00

Tre tanter på vykort. Charlotte Brusewitz visar sin lilla samling och berättar om fantastiska och minnesvärda tanter. Arr: Sensus studieförbund.

Pythagoras café Smedjan kl 14.00-16.00

Kvinnor i bruksmiljö. Gunilla Silvsjö, psykolog från Hofors. Fikaförsäljning. Arr: Norrtälje FN-förening och Roslagens Kvinnonätverk.

Norrtälje museum kl 12.00-16.00.

Kom till museet och dela med dig av din egen berättelse om en spännande Norrtäljekvinna. Vi tar emot muntliga berättelser, texter och bilder. Arr: Norrtälje museum.

Fri entré – välkommen!

pdfAffisch-inbjudanKvinnodagen2015Norrtalje.pdf

Föreläsning på Café Chocolate i Rimbo 25/11 2014

På den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor den 25/11 2014, kl 18.30 så bjuder RKN, Norrtälje FN-förening, Studiefrämjandet samt Café Chocolate på en föreläsning på Café Chocolate i Rimbo.

  • Roberto Furberg och Maria Smedberg från Frivården i Stockholm föreläser om kriminialvårdens behandlingsprogram för våldsamma män.
  • Aldrin Cavalheiro berättar om sin uppväxt.
  • Natalia Cavalheiro uppträder med sin sång ”Don’t tell me”.

Varmt välkomna!

Fri entré.

Flaggskeppsplattform inom Östersjösregionen

pdf

Winnet Sverige bjuder in till informations och dialogmöte kring möjligheter att medverka i ett svenskt partnerskap, för utveckling av en Flaggskeppsplattform inom Östersjöstrategin 2014-2020 inom området ”Genus och Innovation för Hållbar ekonomisk Tillväxt, WinnetCentre of Excellence” tisdagen 27 Maj, 2014 kl 10.00-15.00. Plats: Föreningen Norden, Hantverkargatan 29 i Stockholm. Läs hela inbjudan, inklusive agenda: 

pdfInbjudan.till.Flaggskeppsplattform.mote.i.Stockholm_27_maj_2014.pdf

Anmälan senast 23 maj 2014 till britt-marie.torstensson@winnetsverige.se.

Ny lägesrapport från Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid har nu tagit första steget mot en ny strategi när det gäller arbetet mot våld i nära relationer. Samtidigt presenteras en lägesrapport som visar att stöd till våldsutsatta i Stockholms län varierar beroende på hemkommun och inblandade myndigheter.

Workshop på biblioteket 8 mars 2014

Roslagens kvinnoNätverk, RKN arrangerade en workshop på Stadsbiblioteket i Norrtälje 10:30-13:30. Lunchmackor, fikabröd och dricka, kaffe och te.

Med bakgrund av det arbete RKN gjort under det gågna året, den cirkel RNK haft och den kunskapsöversikt den medfört så antogs ett preventivt fokus på workshopen.

Det fokuserades på fyra områden att arbeta vidare med: Barns samt missbrukande respektive äldre kvinnors situation, vilka upplever våld i nära relationer samt kampen för en kvinnofridssamordnartjänst. Nyckelord: Samverkan.

Kvinnors deltagande i politiken i rampljuset i Skopje – MY EU internationell konferens

Skopje, Makedonien

Den internationella konferensen “Women participation in Politics” ägde rum i Skopje från den 8:e till den 11:e december 2013.

Detta 3-dagars forum hölls inom ramen för projektet “My EUROPE”, där ALDA är partner, och var det tredje eventet efter det som hölls i Brescia i februari 2013 och det andra hölls i Strasbourg i juni 2012, och organiserades av ALDA. ”Mitt EU” är ett projekt som fiansieras av programmet “Europe for Citiziens”.

Koalitionen av ungdomsorganisationer SEGA, under ledning av Zoran Ilieski i samarbete med kvinnoorganisationeni kommunen Sveti Nikole var de lokala arrangörerna av evenemanget. ALDA bidrag var nyckeln till framgång för evenemanget: kommunikationsansvarige för ALDA Irene Zanetti deltog, och deltagandet av Åsa Albinsson från BalticFem var betydelsefullt, eftersom hon förmedlade till deltagarna 30 års erfarenhet av det svenska arbetet för jämställdhet i politik. BalticFem är inte delägare i projektet, men en aktiv partner i ALDAs nätverk.

{gallery}201312-skopje{/gallery}

Den sista tal av händelsen levererades av Liliana Popovska, ordförande för utskottet för lika möjligheter för Makedonien. Hon avslutade mötet med det anmärkningsvärda uttalandet: ”När vi diskuterar hur man kan förbättra kvinnors deltagande i det politiska livet, borde vi tala om evolution, inte revolution”.

Se bilder från konferensen på Facebook

Se TV-reportage om konferensen på ALFA TV och på 24 Vesti (På Makedonska)

Läs mer om projektet ”My Europe

25 november 2013 – Kvinna och utnyttjad.

kvinnaisang

Om arbetet mot prostitution och trafficking i vår närmiljö.

Måndag den 25/11 är det Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Dagen instiftades av FN 1999 och uppmärksammas över hela världen.

kvinnaisang

RKN – Roslagens kvinnonätverk, bildat på Kvinnodagen den 8 mars i år, anordnar fackeltåg och seminarium med efterföljande paneldiskussion om hur det ser ut och vad som görs när det gäller prostitution och trafficking i vår närmiljö, dvs. i Stockholm med omnejd.

Medverkande:

  • Per Hjort kommissarie, människohandelssektionen Citypolisen i Stockholm
  • Anneli Avelin verksamhetsledare, Insamlingsstiftelsen mot trafficking
  • Margareta Spång verksamhetsledare, BalticFem, europeiskt nätverk mot trafficking

Seminarium och paneldiskussion

Måndag 25/11 kl 19-21, Folkets Hus i Norrtälje

Fri entré – Fika finns att köpa.

Kl. 18-19 fackeltåg från polisstationen till kommunhuset med appell för inrättandet av en kommunal kvinnofridssamordnare.

Fortsätt läsa ”25 november 2013 – Kvinna och utnyttjad.”