Nordiskt Forum 12-14 juni i Malmö

pdf

BalticFem kommer tyvärr inte att medverka på Nordiskt Forum 2014 i Malmö men vi hoppas att alla ni som kommer dit tar er tid att besöka Tillväxtverket och Winnet Sveriges monter och seminarium.

Winnet Sverige och Tillväxtverket medverkar i samverkan på Nordiskt Forum 2014 och hälsar välkommen till sina seminarier och mötesplats. Du träffar dem på Checkpoint Winnet i monter nr E24. 

Seminarium: Arbetsmarknad på lika villkor! Torsdag 12 juni 16:00-18:00. Lokal: Salimi.

Workshop: En digital agenda på lika villkor! Fredag 13 juni kl 14:00-16:00. Lokal: Hooks.

Workshop: Baltic Sea Regional Partnership Platform – for Gender & Economic Growth. Fredag 13 juni kl 16:00-18:00. Lokal: Hooks.

pdfInbjudan och program

Workshop om jämställd regional tillväxt

Tillväxtverket – Tema feedback: Workshop i Stockholm 22/5 2014 om jämställd regional tillväxt

Det är dags för Tillväxtverkets årliga workshop där regionala tillväxtaktörer, särskilt sakkunniga i jämställdhet och Resurscentra för kvinnor möts för att samverka, diskutera och implementera arbetet med de regionala handlingsplanerna för jämställd regional tillväxt.

Läs mer på www.tillvaxtverket.se 

Om nätverket RC 2013-2015

De resurcentra för kvinnor i Stockholms län som beviljats verksamhetsbidrag från Tillväxtverkets uppdrag ”Resurscentra för kvinnor 2013-2015” samverkar med varandra, Länsstyrelsen i Stockholms län och Tillväxtverket i nätverk med en gemensam kalender och regelbundna möten.