Press release 2011.06.28 (Svenska)

Satsning på cykelturism i Roslagen

En ny cykelkarta och broschyr ska få besökare att upptäcka Roslagen som cykeldestination.

Under drygt ett år har Norrtälje kommun, BalticFem och ett nätverk av turismföretagare samarbetat för att bygga kluster och utveckla besöksnäringen i Roslagen. Det hela har skett inom ramen för EU-finansierade projektet Quadruple, med Norrtälje kommun som projektägare. Nu lanseras en efterlängtad cykelkarta över hela Roslagen samt en broschyr som beskriver åtta cykelpaket.

Fortsätt läsa ”Press release 2011.06.28 (Svenska)”

QH app Mobi Tourist på både iPhone och Android

Quadruple Helix App MobiTourist: ”Upptäck Åbo skärgård, Roslagen och västra Estland” är nu tillgänglig på både AppStore (iPhone) och Google Market (Android).

iPhone appen är tillgänglig online på följande länk: http://goo.gl/dlfbt

Android appen finns tillgänglig online på följande länk: http://goo.gl/CcqGi

Var medveten om att URL är skiftlägeskänsliga, om du planerar att kopiera dem.

Quadruple Helix reports 2011:7

QH reports 2011:7

QH reports 2011:7Quadruple Helix som metod för att främja kvinnors företagande

Seminarierapport. Den 22 september 2011 anordnade projektet Quadruple ett spridningsseminarium med titeln Quadruple Helix som metod att främja kvinnors företagande. Målet var att diskutera hur vi kan stärka småföretag och kvinnors innovationer och dela projektets erfarenheter av forskning och resultat från en Quadruple Helix process i praktiken.

pdf qh_report_2011-7.pdf

 

Quadruple Helix avslutas

Den 31 december 2011 så är projektet Quadruple Helix Central Baltic avslutat. BalticFem har deltagit i detta projekt som en av åtta partners i tre länder. Projektet har bland annat resulterat i en mobilapplikation, en lokal turistsatsning på cykelleder i Roslagen samt ett tiotal mycket intressanta rapporter kring kvinnors företagande, kluster och jämställdhet i Östersjöregionen.

Ni kan läsa mer om resultaten på projektets webbplats (quadruplehelix.eu) som numera finns på adressen: www.balticfem.com/quadruple.

Inspirationskväll om kvinnors företagande

Tisdagen 29 november 2011, kl 18.30

Varför pratar vi kvinnors företagande? Spelar det någon roll?

Sedan 2010 har det pågått en turistklustersatsning inom ramen för EU-projektet Quadruple Helix. Projektägaren Norrtälje kommun och flera småföretagare i Roslagen, däribland några Freijor, har deltagit i satsningen som bl.a. mynnat ut i samarbete kring cykelleder och mobilapplikationer. Projektet har också haft medverkan av entreprenörskapsforskare från KTH. Vi får nu möjligheten att lyssna till, diskutera med och inspireras av dem.

Plats: Havet, Astrid Lindgrens gata 2 på Campus Roslagen i Norrtälje.
Kostnad: Nej. Fika med tilltugg serveras så vi behöver din bindande
anmälan senast 27/11 till margareta@balticfem.com
(tel. 0733 32 17 71)

Program

18:30 Registrering, fika
Quadruple hälsar välkommen

18:50 Vad är entreprenörskap? Teori och praktik med Quadruple Helix
Entreprenörskapsforskarna professor Monica Lindgren och docent Johann Packendorff – KTH. 
"Kvinnors företagande och regional tillväxt: Nya perspektiv på samarbete och innovation."
Praktiskt exempel – Cykelled Roslagen med karta och mobilapp.

20:00 Freijor – företagare att räkna med! eller?
Filosofie doktor Audrey Malmgren Hansen – Stockholms pedagogiska center,  presenterar en webbenkätundersökning som resulterat i några hårda fakta och några utgångspunkter att jobba vidare med. Undersökningen genomfördes våren 2011 för Freija.

20:30-20:45 Avslutning
Sammanfattningsdiskussion. Betydelse, likheter och skillnader – kluster och nätverk.

Moderator: Lars Bäck, BalticFem

Arrangörer: EU projektet Quadruple Helix Central Baltic, Norrtälje kommun tillsammans med BalticFem, FREIJA – Roslagens företagarkvinnor i nätverk och Campus Roslagen 

Inbjudan som pdf fil pdf

Spridningskonferens 22/9 2011

Quadruple Helix som metod för att främja kvinnors företagande

Tid: 22 september 2011 kl 9:00-16:00
Plats: Stockholms länsstyrelse, Hantverkargatan 29, lokal: Murgrönan

Hur kan vi stärka småföretag och kvinnors innovationer? Medverkande i Quadruple-projektet berättar om forskning och resultat från en Quadruple Helix process i praktiken.

Inbjudan som pdf

Satsning på cykelturism i Roslagen

Satsning på cykelturism i Roslagen

En ny cykelkarta och broschyr ska få besökare att upptäcka Roslagen som cykeldestination.

Under drygt ett år har Norrtälje kommun, BalticFem och ett nätverk av turismföretagare samarbetat för att bygga kluster och utveckla besöksnäringen i Roslagen. Det hela har skett inom ramen för EU-finansierade projektet Quadruple, med Norrtälje kommun som projektägare. Nu lanseras en efterlängtad cykelkarta över hela Roslagen samt en broschyr som beskriver åtta cykelpaket.

 – Quadruple jobbar bland annat med att bygga nätverk mellan småföretagare inom besöksnäringen. Den lokala gruppen valde att basera sin samverkan kring cykling. Karta, guide och de bokningsbara resepaketen är konkreta resultat av detta samarbete, säger projektledaren Sofia Händel.

Fortsätt läsa ”Satsning på cykelturism i Roslagen”

Hur får vi satsningar på entreprenörskap, innovationer och kluster att bli mer jämställda?

Hur får vi satsningar på entreprenörskap, innovationer och kluster att bli mer jämställda? Och vad kan vinnas på detta i form av utveckling, ökad lönsamhet och innovationskraft? Dessa frågor samt en intressant satsning på ny mobiltelefonteknik för turistnäringen ryms inom EU-projektet Quadruple Helix Central Baltic.

Quadrupleprojektet angriper med andra ord brist på jämställdhet vid företags- och klustersatsningar från två utgångspunkter: Den ena handlar det om att påverka företagsfrämjande strukturer så som klusterinitiativ, entreprenörskapsprogram och innovationssatsningar genom att utveckla och implementera metoder, modeller och verktyg för jämställdhetsintegrering. Den andra om en egen klustersatsning på en sektor där många kvinnor är verksamma, nämligen turistnäringen. Inom ramen för projektet finns möjligheten för småföretagare att ingå i en pilotstudie där nya innovationer i form av mobila lösningar testas och utvecklas utifrån turismnäringens behov.

QUADRUPLE är ett initiativ av Norrtälje kommun och BalticFem som tillsammans med partners som Kungliga Tekniska Högskolan, Länsstyrelsen i Stockholms län, Eurohouse, Läänemaa Tourism Association och Saaremaa University Centre (Estland) samt Åbo Akademi (Finland) driver projektet.

Quadruple finansieras av Central Baltic INTERREG IV A programme 2007-2013 och Resurscentraprogrammet / Tillväxtverket.
Projekttid: Två år.
Budget: € 997 298.
Läs mer på www.quadruplehelix.eu

Projekt på gång

quadruple-folder-final

quadruple-folder-finalMyndigheter, universitet, näringsliv och civilsamhällets aktörer – tillsammans för att stärka Central Balticregionen!

Central Balticregionen räknas som en av de mest framstående i Europa. Trots det så påvisar innovationssystemen brister när det kommer till involveringen av kvinnor – det vill vi hjälpa till att åtgärda genom projektet Quadruple Helix Central Baltic.

QUADRUPLE vill förändra genom:

  • att integrerera jämställdhet i regionala policybeslut för att främja entreprenörskap, innovationer och kluster;
  • att utveckla strategier för att främja kluster i turismsektorn där många kvinnor verkar som entreprenörer; och
  • att främja korsbefruktning mellan turismsektorn där många kvinnor är verksamma och forsknings- och teknikbaserade kluster där huvudsakligen män är aktiva.

Quadruple kommer specifikt att ha turismsektorn som mål och skapa arenor mellan denna sektor och IKT-forskning.

Läs mer… »