Reportage i ABC

Måndagen 4 maj så kom ABC (SVT regionala nyheter) ut till oss i Norrtälje och intervjuade bland annat Margareta Spång från BalticFem, Johan Smedman från Roslagens Sparbank och deltagaren i Mikrokrediter i nätverk Sen Gustafsson som invigde sin butik L&R Fashion på Tillfällegatan 1 i Norrtälje i lördags.

Mikrokrediter i nätverk

mikrokrediter2009

mikrokrediter2009

Entreprenörskap är "en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang".

BalticFem har i samarbete med Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum Roslagen och Roslagens sparbank startat en mikrokreditgrupp i Roslagen. Där träffades en grupp på tio personer, inskrivna på arbetsförmedlingen, en gång i veckan tillammans med en handledare för att gå igenom processen att starta företag. Knutet till gruppen var företagsrådgivare från Nyföretagarcentrum och Roslagens Sparbank som också regelbundet träffade deltagarna.