Nyhetsbrev

Adobe pdf

DIREKT-projektet koordinerades av BalticFem och finansierades av NUTEK och Växtkraft Mål 3 (ESF, Europeiska Socialfonden). Vi skickade under projekttiden (1 år) regelbundet ut detta nyhetsbrev till deltagare, projektägare och andra intressenter för att informera om vad som hände i projektet.

 

Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev”

Möt 10 kvinnor

mentorskap-faces

Möt 10 st kvinnor med erfarenhet av kommunikation över kulturgränser

  • * 35-årig språk- och idrottslärare från Estland

* 48-årig företagsledare från Polen

* 30-årig civilekonom från Moskva utbildad i Stockholm

* 30-årig informatör från Moskva

* 46-årig byggnadsingenjör från St:Petersburg

* 45-årig civilingenjör från Ukraina

* Konsult affärsförbindelser Sverige-Polen

* 26-årig ekonom från Ukraina

* Biokemist från Ryssland

* 25-årig ekonom från från Moskva

 

mentorskap-faces

Aive Bogna Dana Irina Larisa Luba Maria Olena Olga Tatiana

DIREKT-projektet

dialogskrift

DIREKT-projektet är nu slutfört. Det pågick under tiden 1 november 2003 till och med 1 november 2004. Det finansierades av NUTEK och Europeiska Socialfonden genom Svenska ESF-rådet, Växtkraft Mål 3.

Projektet vilade på två ben: Entreprenörskapsteam och Omvänt mentorskap, sammanhållet av ett strategiskt nätverk för arbetsmarknadsregionens aktörer.

Fortsätt läsa ”DIREKT-projektet”