Ett engagerat samtal

Ett engagerat samtal om sociala mediers roll idag och i framtiden utspann sig på Café Hörnan torsdagen 19 november 2009 när ett femtontal kvinnor och män i olika åldrar samlades för att lyssna till Gun Svensson (pp) och Hanna Stymne Bratt (s) som talade om sina erfarenheter av sagda medier.

guntalks

cajsa-elisabeth hannaforlag

gulalappar

Vilken roll kommer sociala media att spela?

Medborgarpanel: 19 november 2009 kl 18.30-20.30

Ett samtal kring sociala mediers roll idag och i framtiden.

Medverkande: Bland annat Hanna Stymne-Bratt (S) och Gun Svensson (PP)

Plats: Café Hörnan, Norrtälje

Anmälan till: margareta@balticfem.com, 0733321771

Program

Vilken roll kommer sociala media att spela i framtiden?

  • Inom nyhetsförmedling
  • Människors livsstil

Finns vi med? Kvinnor, politik och EU

Vem bestämmer i maktens korridorer? Hur kan vi "vanliga människor" påverka politiker? Och bryr vi oss om att göra det? Varför ska vi göra det? Kom och lyssna till, fråga ut och diskutera med kvinnliga politiker på vår nästa medborgarpanel. Vi återkommer med datum snart!

Rösta – och kryssa en kvinna!

Bandiar logos

Det politiska samtalet mellan kvinnor är viktigt

bandiar20090529_a

Fredagen den 29 maj 2009 bjöd projektet BANDIAR in till ett seminarium där kvinnliga politiker, bland annat två som ställer upp i EU-parlamentsvalet den 7 juni, Kirsti Koltoff (fi) och Barbro Westerholm (fp) – samtalade om kvinnor och politik. Även två kvinnliga politiker på lokal nivå talade om hur det är att verka som kvinna och politiker nämligen Elisabeth Björk (s) oppositionsråd och Berit Jansson (c) 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Samtalet rörde sig förutom kring jämställdhet och feminism också kring EU och vilka olika önskemål och visioner som fanns hos de medverkande när det gäller EU-valet.

Fortsätt läsa ”Rösta – och kryssa en kvinna!”

Medborgarpanel 29/5 kl 12-16

Bandiar logos

Bandiar logos

Välkomen till en medborgarpanel fredagen den 29 maj kl 12-16.

Lokal: A-salen, Roslagens Sparbank, Danskes gränd 2, Norrtälje.

Varför ska kvinnor bry sig om politik?

Kom och lyssna på och samtala med Barbro Westerholm (fp) – nr fem på Folkpartiets lista och Kirsti Kolthoff (fi) – nr två på Feministiskt Initiativs lista till Europaparlamentet samt Elisabeth Björk (s) oppositionsråd och Berit Jansson (c) 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen i Norrtälje kommun.

Moderator är Gunilla Sterner, jämställdhetsexpert.

Seminariet är gratis och vi bjuder på en matig lunchmacka. För att förtäringen och stolarna ska räcka till så är anmälan obligatorisk.

Anmälan till margareta@balticfem.com eller till 0733-321771.

Välkommen!

pdf_ikon Inbjudan och program

Bandiar

Aktivt medborgarskapBandiar logos

Kvinnors delaktighet

Vad är BANDIAR projektet?

Målet med BANDIAR-projektet är att ge medborgare möjlighet att interagera med varandra och delta i att bygga ett både närmare och öppnare Europa. Projektet strävar efter att medvetandegöra kvinnans roll och vikten av kvinnors deltagande i det politiska livet på såväl lokal, nationell som internationell nivå. Det verkar i det Europeiska perspektivet som bygger på den mångfald av lokala realiteter som EU omfattas av.

Varför kvinnor i Europa?

Jämställdhet i alla områden i livet är en fundamental rättighet och värderas av Europeiska Unionen, inskrivet i politiken sedan Rom fördraget från 1957. Trots att mer än femtio år har gått har inte kvinnor lyckats att inta en jämlik plats i politiken runt om i Europa. Då 2009 års Europa valet närmar sig är det dags att belysa än en gång denna fråga och arbeta för att få till stånd en förändring.

Kvinnor i europeisk politik?

Av 495 miljoner medborgare i EU, är mer än hälften (51%) kvinnor. Fortfarande, i september 2008 var bara 245 av de 785 MEP:s (31%) kvinnor. I de nationella parlamenten över Europeiska Unionen, är situationen än värre. Lite mer än en av fyra parlamentsledamöter är kvinnor (24%), samma gäller andelen kvinnor i EU länders regeringarna.

Vad är aktivt medborgarskap?

Vi tror att Europas medborgare har en viktig nyckelroll att spela i att bygga Europa . Därför vill BANDIAR bidra med debatter och aktiviteter i frågan om ett framtida Europa. Det är en nödvändighet för att få Europa närmare sina medborgare och vikten av ett vidare engagemang av medborgare i samhället både på lokal och på Europeisk nivå, med målet att promota medborgarnas förväntningar på gott ledarskap i Europa.

Vad kan jag göra?

BANDIAR projekt ska möjliggöra dialog som påverkar genom medborgarpaneler, en metod som direkt involverar vanliga medborgare. Deltagandet i dessa paneldebatter ska vara en möjlighet att presentera sina idéer och sitt budskap som sen ska ställas till Eu:s institutioner.

Partnerskap

asael

ASAEL – Asociación Aragonesa de Entidades Locales
Yolanda Matas
directorproyectos@asael.es
Plaza del Pilar 16 – 50003 Zaragoza (Spain)
Tel. + 34 976 207 528 Fax + 34 976 207 527
www.asael.es

 

balticfem-small

BalticFem
Margareta Spång
info@balticfem.com
Hantverkaregatan 18 – 761 30 Norrtälje (Sweden)
Tel. + 46 176 198 55 Fax + 46 176 138 15 Mobile + 46 733 32 17 71
www.balticfem.com

 

bydgoszcz

City Hall of Bydgoszcz
Imisława Górska, Department International Co-operation
i.gorska@um.bydgoszcz.pl
ul. Jezuicka 1 – 85-102 Bydgoszcz (Poland)
Tel. + 48 (0) 52 58 58 913 Fax + 48 (0) 52 58 58 623
www.um.bydgoszcz.pl

 

reggioemilia

Provincia di Reggio Emilia
Eliana Porreca
Corso Garibaldi 59 – 42100 Reggio Emilia (Italy)
www.provincia.re.it

 

alda

ALDA – Association of Local Democracy Agencies
Chiara Strano
chiara.strano@aldaintranet.org
c/o Council of Europe, European Palace – 67075 Strasbourg (France)
Tel. + 33 390 214 593 Fax + 33 390 215 517
www.alda-europe.eu