Pressmeddelande från Winnet Sverige och Svenska Uppfinnarföreningen (SUF)

pressmeddelande.winnetsverige

Två starka organisationer i det civila samhället för Innovation på lika villkor

Winnet Sverige och Svenska Uppfinnareföreningen ingår ett samarbetsavtal i syfte att stärka positioner och tillvarata nätverk, kunskaper och metoder för ömsesidig nytta.

Samverkan syftar i allmänhet till att genomföra gemensamma aktiviteter riktade mot kvinnor, och i synnerhet, att med gemensamma krafter verka för ett innovationssystem på lika villkor.

Winnet Sveriges innovationsarbete hade sin start redan i form av en konferens 2012 i Jönköping. Konferensen var ett led i att ta fram inspel till den nationella innovationsstrategin samt medverka till att begreppet på innovation breddas.

Med samarbetet vill organisationerna medverka till att öka Sveriges innovationskraft och tillväxt genom att få in kvinnornas kraft i innovationssystemet.

För frågor och ytterligare information: 
Chatarina Nordström, 073-626 54 99
chatarina.nordstrom@winnet.se

Vad är innovation?

Innovation är nya varor, tjänster, metoder, relationer …. som kommit till nytta i samhället.

uppfinning + användning = innovation

 

Antagande i politik och samhälle

Innovationer leder till Förnyelse som leder till Tillväxt som leder till Välfärd 
 

Olika typer av innovation
 • Social innovation
 • Teknisk innovation
 • Organisatorisk innovation

… eller sociala, tekniska & organisatoriska aspekter i all innovation…

Nordiskt Forum 12-14 juni i Malmö

pdf

BalticFem kommer tyvärr inte att medverka på Nordiskt Forum 2014 i Malmö men vi hoppas att alla ni som kommer dit tar er tid att besöka Tillväxtverket och Winnet Sveriges monter och seminarium.

Winnet Sverige och Tillväxtverket medverkar i samverkan på Nordiskt Forum 2014 och hälsar välkommen till sina seminarier och mötesplats. Du träffar dem på Checkpoint Winnet i monter nr E24. 

Seminarium: Arbetsmarknad på lika villkor! Torsdag 12 juni 16:00-18:00. Lokal: Salimi.

Workshop: En digital agenda på lika villkor! Fredag 13 juni kl 14:00-16:00. Lokal: Hooks.

Workshop: Baltic Sea Regional Partnership Platform – for Gender & Economic Growth. Fredag 13 juni kl 16:00-18:00. Lokal: Hooks.

pdfInbjudan och program

Workshop om jämställd regional tillväxt

Tillväxtverket – Tema feedback: Workshop i Stockholm 22/5 2014 om jämställd regional tillväxt

Det är dags för Tillväxtverkets årliga workshop där regionala tillväxtaktörer, särskilt sakkunniga i jämställdhet och Resurscentra för kvinnor möts för att samverka, diskutera och implementera arbetet med de regionala handlingsplanerna för jämställd regional tillväxt.

Läs mer på www.tillvaxtverket.se 

Start-up Day 2014 på Münchenbryggeriet Stockholm lördagen 26 april

Lördagen den 26 april 2014 så bjuder Stockholm School of Entrepreneurship in företagare, stundenter, internationella investerare och media till en inspirerande dag med bland annat startberättelser från företagare som är villiga att dela sina framgångar och fallgropar, feedback från investerare och insiktsfulla råd om din affärsidé genom partners, aktiviteter som partnerutställning, speed consulting och mycket mer…

Läs mer på http://www.startupday.se/

Campus Roslagen och Roslagens Sparbank bjuder in till frukostseminarium ”Kulturell innovation” fredagen 16 maj 08:00-10:00

Kulturell innovation

Vi söker mening och tillhörighet. Vi lockas av det som berör oss, som kommunicerar via flera sinnen och som bidrar till att bygga identitet. Föreläsningen ger en kort introduktion till kulturella och estetiska aspekter av företagande, med speciell tonvikt på detaljhandel.

Datum: Fredagen den 16 maj
Tid: 08.00-10.00, frukost 08.00-08.30.
Plats: Center for Retailing Handelshögskolan, Evert Taubes gata 1, Campus Roslagen Norrtälje.

Anmäl dig senast onsdag den 14 maj på www.already.net/roslagen 
Användarnamn: campus Lösenord: frukost

Ta gärna med dig en kollega. Vi bjuder på frukost och föreläsningen är kostnadsfri. Begränsat antal platser.

Föreläsare: Emma Stenström är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, krönikör i Dagens Industri och tidigare gästprofessor vid Konstfack.

Roslagens Sparbanks Stiftelser

Norrtälje kommunfullmäktige 14 april med föreläsning

Norrtälje kommuns fullmäktige sammanträder den 14 april klockan 17.30 i Norrtälje Sportcentrums konferenssal i Norrtälje. 

Information om EU

Före sammanträdet, klockan 14.30-16.00, föreläser Jörgen Hettne från Statens institut för europapolitiska studier om EU. Alla intresserade är välkomna att lyssna.

Lokalpolitiken i EU – Vad betyder Europavalen?

EU:s betydelse för lokalpolitiken har ökat påtagligt sedan Sverige gick med i EU. Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har regeringens uppdrag att erbjuda utbildning till alla som arbetar inom offentlig förvaltning när det gäller EU och frågor av betydelse för Sveriges europapolitik. Sieps genomför en utbildning om EU och lokalpolitiken mot bakgrund av årets val till Europaparlamentet. Utbildningen är särskilt anpassad för politiker på kommunal nivå, men är också öppen för andra som är intresserade av dessa frågor.

Medverkande:
Jörgen Hettne, Utbildningschef Sieps
Klas Jansson, Handläggare, Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Vi är välkommna att lyssna på debatten på plats, direkt via webbsändningen, i efterhand eller via radion. Se http://www.norrtalje.se/kommun-och-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Fullmaktige-sammantrader/

Datum för MentorRing® Roslagen

Följande datum (torsdagar kl 18.00-21.00) är träffarna i MentorRing® inbokade:

 1. torsdagen 20 februari 2014, kl 18-21 – start
 2. torsdagen 20 mars 2014, kl 18-21
 3. torsdagen 27 april 2014, kl 18-21
 4. torsdagen 15 maj 2014, kl 18-21
 5. torsdagen 12 juni  2014, kl 18-21 – våravslutning
 6. torsdagen 28 augusti, kl 18-21 – halvtidsutvärdering
 7. torsdagen 25 september, kl 18-21
 8. torsdagen 23 oktober, kl 18-21
 9. torsdagen 27 november, kl 18-21
 10. torsdagen 15 januari 2015, kl 18-21
 11. torsdagen 29 januari, kl 18-21
 12. torsdagen 12 februari, kl 18-21 – avslutning

Vi träffas i Norrtälje på Campus Roslagen. För mer info kontakta Margareta Spång.