Franskt besök

2013-02-12.09.28.05

Den 11 – 13 februari 2013 tog BalticFem emot en delegation från den franska frivilligorganisationen L’Amicale Du Nid (www.adn-asso.org), AdN. Totalt kom 11 personer från AdN samt 1 representant för den kanadensiska organisationen La Maison de Marthe till Sverige och Stockholm för att lära sig mer om det svenska arbetet mot människohandel för sexuella ändamål samt prostitution.

2013-02-12.09.28.05

Under sitt Stockholmsbesök fick gruppen träffa medlemmar från Jämställdhetsministerns politiska stab, Stockholmspolisens sektion mot människohandel och prostitution, frivilligorganisationen 1000 Möjligheter, Stockholms kommuns prostitutionsenhet samt Caritas Sverige som ingår i det ekumeniska nätverket mot människohandel.

Fortsätt läsa ”Franskt besök”

Får Europas kvinnor betala krisen?

Från frivilligorganisationer i Europa kommer rapporter om att feminiseringen av fattigdomen ökar i skuggan av krisen samtidigt som jämställdhetsarbetet tappar tempo.

Blir det Europas kvinnor som kommer att få betala priset i slutändan genom sämre arbetsvillkor, mer deltidsarbete, ökad fattigdom, trafficking och prostitution?

Det är en av de frågor som kommer att belysas vid vårt rundabordssamtal.

 • Tisdagen den 23 oktober 2012,  klockan 18.00 – 20.30
 • Pipersgatan 33 i Stockholm, i Män för Jämställdhets nya lokaler

Fortsätt läsa ”Får Europas kvinnor betala krisen?”

Lågkonjunktur för jämställdheten i Europa

Ekonomin i Europas länder befinner sig efter finanskrisen 2008 i recession eller depression. Stigande arbetslöshet och försämrad välfärd drabbar allt större grupper. En annan effekt av den alltjämt pågående ekonomiska krisen är att utvecklingen när det gäller jämställdheten mellan kvinnor och män avtar eller stagnerar. I de länder som drabbats hårdast finns tydliga tecken på att kvinnor, ungdomar och invandrare riskerar att hamna i trafficking och prostitution.  Europeiska NGO:s kommer därför via sin paraplyorganisation Aretusa att gemensamt lyfta fram olika fakta om lågkonjunkturens negativa påverkan på jämställdhetsutvecklingen i Europa.

Fortsätt läsa ”Lågkonjunktur för jämställdheten i Europa”

Europeiskt seminarium i Bryssel 25 april 2012

Genussårbarheter och utmaningar genom krisen. NGO: s åtgärder för att upprätthålla engagemanget för jämställdhet inom EU och lokal nivå.

Bryssel den 25 april 2012 15:00 till 08:00 Plats: Europaparlamentet

I den första sessionen kommer Aretusas medlemsorganisationer att ta upp tre utvalda ämnen från olika perspektiv och länder. Varje organisation kommer att erbjuda ingångar för att stimulera debatten och utbytet av information under rundabordsdiskussionerna.

 • Ämne 1. 
  Samma möjligheter till ekonomiskt oberoende för kvinnor och män (sysselsättning och social integration)
 • Ämne 2. 
  Jämställdhet i beslutsfattande (Deltagande i det politiska och offentliga beslut)
 • Ämne 3. 
  Värdighet, integritet och slutar könsrelaterat våld (våld som följd av ojämlikhet)

Detta är Aretusa

ARETUSA är den långsiktiga nyttan av flera år av informella nätverk mellan organisationer från olika medlemsstater inom ramen för genomförandet av transnationella EU-projekt.

I den grekiska mytologin var Aretusa en nymf och dotter Nereus och blev senare en fontän på ön Ortygia i Syracuse, Sicilien. Den 6 december 2002 under ”blickpunkten om handel med kvinnor” konferensen, som stöds av Europeiska kommissionen och hålls i Syracuse av det italienska ministeriet för lika möjligheter ansåg Europeiska nätverket mot handel med kvinnor inletts för att främja utbyte av sakkunskap och bästa praxis för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och i synnerhet handeln. Konsortiet leddes av en italiensk frivilligorganisation (IRENE Association) i samarbete med andra kvinnoorganisationer organisationer med säte i Belgien, Spanien, Frankrike, Grekland, Norge, Sverige, Danmark, Island.

Under 2006 plattformen utvidgades till att omfatta organisationer från de nya EU-medlemsstater: Ungern, Rumänien, Litauen, Polen, Bulgarien. Plattformen har möjliggjort en effektiv och sammanhängande samarbete mellan 80 kvinnoorganisationer från 21 EU-medlemsstater.

Nätverket samlar organisationer som delar åtagandet mot jämställdhet mellan könen inom olika insatsområden (könsrelaterat våld, deltagande ekonomisk verksamhet, social integration, deltagande politik) och från olika synvinklar (forskning, förvaltning av sociala tjänster och vindskydd, rådgivning om jämställdhetspolitik, integrering). Vid årets 2007 beslutade 18 organisationer att lagligt fastställa på grundval av den effektiva samarbete som utvecklats sedan 2002, den internationella sammanslutningen heter ”Aretusa” som en permanent och sammanhängande ram för att säkerställa kvaliteten på framtida företag och för att maximera resultaten av inom nätverket inom jämställdhet.

Brev till Franska Ordförandeskapet

Öppet brev till den franska regeringen och franska ambassader i Europa

Vad har det franska ordförandeskapet gjort för att motverka sexslaveriet i Europa?

Vad har det franska ordförandeskapet gjort under andra halvåret 2008 för att motverka efterfrågan på sexslavar i Europa? Det är en fråga som varje medborgare i Europa kan ställa efter en titt på det officiella programmet för alla minister- och expertmöten som har arrangerats under det franska ordförandeskapet. Vi, 17 frivilligorganisationer, NGO:s, runt om i Europa från 14 medlemsstater, kan inte hitta något spår av en sådan ambition i den offentliga dagordningen, kanske det har varit några inofficiella möten?

Fortsätt läsa ”Brev till Franska Ordförandeskapet”

Aretusa tar ett nytt steg framåt

Nätverket Aretusa bildades formellt under 2007 av ett antal ideella organisationer för att inom EU:s medlemsländer gemensamt arbeta med att motverka människohandel för sexuella ändamål och prostitution. Aretusa består just nu av 18 organisationer från 15 av EU:s medlemsstater, en av medlemsorganisationerna i nätverket är Baltic Fem, Norrtälje, Sverige.
För närvarande pågår inom Aretusa föreberedelser för en gemensam opinionskampanj under 2009 med fokus på efterfrågan. Målsättningen är att lyfta fram de så kallade sexköparnas ansvar och roll när det gäller internationell människohandel och nationell prostitution.
Inom Aretusa kommer medlemsorganisationerna vid ett antal arbetsmöten under hösten 2008 att arbeta fram de dokument och den aktionsplan som krävs för ett samordnat opinionsarbete under 2009. Mer information på svenska och engelska kommer att publiceras fortlöpande på Baltic Fem:s hemsida.