Workshop om jämställd regional tillväxt

Tillväxtverket – Tema feedback: Workshop i Stockholm 22/5 2014 om jämställd regional tillväxt

Det är dags för Tillväxtverkets årliga workshop där regionala tillväxtaktörer, särskilt sakkunniga i jämställdhet och Resurscentra för kvinnor möts för att samverka, diskutera och implementera arbetet med de regionala handlingsplanerna för jämställd regional tillväxt.

Läs mer på www.tillvaxtverket.se 

Start-up Day 2014 på Münchenbryggeriet Stockholm lördagen 26 april

Lördagen den 26 april 2014 så bjuder Stockholm School of Entrepreneurship in företagare, stundenter, internationella investerare och media till en inspirerande dag med bland annat startberättelser från företagare som är villiga att dela sina framgångar och fallgropar, feedback från investerare och insiktsfulla råd om din affärsidé genom partners, aktiviteter som partnerutställning, speed consulting och mycket mer…

Läs mer på http://www.startupday.se/

Campus Roslagen och Roslagens Sparbank bjuder in till frukostseminarium ”Kulturell innovation” fredagen 16 maj 08:00-10:00

Kulturell innovation

Vi söker mening och tillhörighet. Vi lockas av det som berör oss, som kommunicerar via flera sinnen och som bidrar till att bygga identitet. Föreläsningen ger en kort introduktion till kulturella och estetiska aspekter av företagande, med speciell tonvikt på detaljhandel.

Datum: Fredagen den 16 maj
Tid: 08.00-10.00, frukost 08.00-08.30.
Plats: Center for Retailing Handelshögskolan, Evert Taubes gata 1, Campus Roslagen Norrtälje.

Anmäl dig senast onsdag den 14 maj på www.already.net/roslagen 
Användarnamn: campus Lösenord: frukost

Ta gärna med dig en kollega. Vi bjuder på frukost och föreläsningen är kostnadsfri. Begränsat antal platser.

Föreläsare: Emma Stenström är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, krönikör i Dagens Industri och tidigare gästprofessor vid Konstfack.

Roslagens Sparbanks Stiftelser

Norrtälje kommunfullmäktige 14 april med föreläsning

Norrtälje kommuns fullmäktige sammanträder den 14 april klockan 17.30 i Norrtälje Sportcentrums konferenssal i Norrtälje. 

Information om EU

Före sammanträdet, klockan 14.30-16.00, föreläser Jörgen Hettne från Statens institut för europapolitiska studier om EU. Alla intresserade är välkomna att lyssna.

Lokalpolitiken i EU – Vad betyder Europavalen?

EU:s betydelse för lokalpolitiken har ökat påtagligt sedan Sverige gick med i EU. Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har regeringens uppdrag att erbjuda utbildning till alla som arbetar inom offentlig förvaltning när det gäller EU och frågor av betydelse för Sveriges europapolitik. Sieps genomför en utbildning om EU och lokalpolitiken mot bakgrund av årets val till Europaparlamentet. Utbildningen är särskilt anpassad för politiker på kommunal nivå, men är också öppen för andra som är intresserade av dessa frågor.

Medverkande:
Jörgen Hettne, Utbildningschef Sieps
Klas Jansson, Handläggare, Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Vi är välkommna att lyssna på debatten på plats, direkt via webbsändningen, i efterhand eller via radion. Se http://www.norrtalje.se/kommun-och-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Fullmaktige-sammantrader/

Workshop på biblioteket 8 mars 2014

Roslagens kvinnoNätverk, RKN arrangerade en workshop på Stadsbiblioteket i Norrtälje 10:30-13:30. Lunchmackor, fikabröd och dricka, kaffe och te.

Med bakgrund av det arbete RKN gjort under det gågna året, den cirkel RNK haft och den kunskapsöversikt den medfört så antogs ett preventivt fokus på workshopen.

Det fokuserades på fyra områden att arbeta vidare med: Barns samt missbrukande respektive äldre kvinnors situation, vilka upplever våld i nära relationer samt kampen för en kvinnofridssamordnartjänst. Nyckelord: Samverkan.

Om ALDA

Association des Agences de la Démocratie Local är en icke-statlig organisation (en NGO) som arbetar för att främja god förvaltning och medborgarinflytande på lokal nivå. ALDA fokuserar särskilt på aktiviteter som underlättar samarbete mellan lokala myndigheter och det civila samhället.

ALDA bildades 1999 på initiativ av Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter för att samordna och stödja ett nätverk av lokala demokratiorgan som bildades i början av 1990. Det är fortfarande ett av dess stödprogram. Det är en paraplyorganisation för de lokala demokratiorgan som är självgående, lokalt registrerade frivilligorganisationer som fungerar som främjare av god förvaltning och lokalt självstyre.

ALDA är en medlemsbaserad organisation som har mer än 150 medlemmar (däribland kommuner, sammanslutningar av lokala myndigheter och ideella organisationer, NGOs) som kommer från mer än 30 länder. ALDA finansieras genom medlemsavgifter och projektbidrag från Europeiska kommissionen, Europarådet och andra offentliga och privata givare.

Läs mer på www.alda-europe.eu