Vad är genus?

Genus handlar om…

…hur människor blir kvinnor och män

Människor föds inte som kvinnor eller män; de blir det. För att förstå hur detta går till är begreppet genus det viktigaste verktyg vi har. Begreppet har vuxit fram ur en kritik av att kvinnors och mäns livsvillkor annars förklarats med förenklande hänvisningar till kroppsliga skillnader. Istället för att fästa uppmärksamheten på det biologiska könet, har genus kommit att användas för att beskriva det sociala, kulturella och historiskt föränderliga i vad det är att vara kvinna eller man.

…relationer

Genom genusbegreppet betonas att kvinnor och män inte är kvinnor och män av sig själva, utan blir det i relation till det samhälle de lever i och till den kultur de är en del av. Det är ett begrepp som belyser de sociala villkor som formar kvinnors och mäns möjligheter, och influerar deras handlingsmönster. Det framhåller betydelsen av de myter, metaforer och berättelser som skapar förväntningar på kvinnor och män, och som kringgärdar deras val med värderingar.

…makt

Genus är ett begrepp som kunnat synliggöra att skillnader mellan kvinnor och män på en mer grundläggande nivå ofta är skillnader i makt; män som grupp lever sina liv gynnade av att vara män, medan kvinnor som grupp lever sina liv genom att övervinna det motstånd de möter för att de är kvinnor.

Fortsätt läsa ”Vad är genus?”

Pressmeddelande från Winnet Sverige och Svenska Uppfinnarföreningen (SUF)

pressmeddelande.winnetsverige

Två starka organisationer i det civila samhället för Innovation på lika villkor

Winnet Sverige och Svenska Uppfinnareföreningen ingår ett samarbetsavtal i syfte att stärka positioner och tillvarata nätverk, kunskaper och metoder för ömsesidig nytta.

Samverkan syftar i allmänhet till att genomföra gemensamma aktiviteter riktade mot kvinnor, och i synnerhet, att med gemensamma krafter verka för ett innovationssystem på lika villkor.

Winnet Sveriges innovationsarbete hade sin start redan i form av en konferens 2012 i Jönköping. Konferensen var ett led i att ta fram inspel till den nationella innovationsstrategin samt medverka till att begreppet på innovation breddas.

Med samarbetet vill organisationerna medverka till att öka Sveriges innovationskraft och tillväxt genom att få in kvinnornas kraft i innovationssystemet.

För frågor och ytterligare information: 
Chatarina Nordström, 073-626 54 99
chatarina.nordstrom@winnet.se

Internationella kvinnodagen 2015 i Norrtälje

Norrtälje museum kl 13.00

Tre tanter på vykort. Charlotte Brusewitz visar sin lilla samling och berättar om fantastiska och minnesvärda tanter. Arr: Sensus studieförbund.

Pythagoras café Smedjan kl 14.00-16.00

Kvinnor i bruksmiljö. Gunilla Silvsjö, psykolog från Hofors. Fikaförsäljning. Arr: Norrtälje FN-förening och Roslagens Kvinnonätverk.

Norrtälje museum kl 12.00-16.00.

Kom till museet och dela med dig av din egen berättelse om en spännande Norrtäljekvinna. Vi tar emot muntliga berättelser, texter och bilder. Arr: Norrtälje museum.

Fri entré – välkommen!

pdfAffisch-inbjudanKvinnodagen2015Norrtalje.pdf

Föreläsning på Café Chocolate i Rimbo 25/11 2014

På den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor den 25/11 2014, kl 18.30 så bjuder RKN, Norrtälje FN-förening, Studiefrämjandet samt Café Chocolate på en föreläsning på Café Chocolate i Rimbo.

  • Roberto Furberg och Maria Smedberg från Frivården i Stockholm föreläser om kriminialvårdens behandlingsprogram för våldsamma män.
  • Aldrin Cavalheiro berättar om sin uppväxt.
  • Natalia Cavalheiro uppträder med sin sång ”Don’t tell me”.

Varmt välkomna!

Fri entré.

Vad är innovation?

Innovation är nya varor, tjänster, metoder, relationer …. som kommit till nytta i samhället.

uppfinning + användning = innovation

 

Antagande i politik och samhälle

Innovationer leder till Förnyelse som leder till Tillväxt som leder till Välfärd 
 

Olika typer av innovation
  • Social innovation
  • Teknisk innovation
  • Organisatorisk innovation

… eller sociala, tekniska & organisatoriska aspekter i all innovation…

ALDA erkänt inom Europeiska kommissionens Partnerskapsramverk

ALDA – Den europeiska organisationen för lokal demokrati (Association of Local Democracy Agencies) där BalticFem är medlemmar, är stolt över att bli erkända av Europeiska kommissionen som en av de 26 mest aktiva organisationer som arbetar inom området för aktivt medborgarskap.

Sedan 2008 så erhåller ALDA verksamhetsbidrag av Executive Agency of the European Comission. Syftet med driftsbidraget är att stödja organisationer med europeisk räckvidd som, genom sina permanenta, vanliga och regelbundna aktiviteter, ger ett konkret bidrag till målen för programmet ”Ett Europa för medborgarna”.

Det gäller strukturellt stöd, kallas driftsbidrag till organ som arbetar för mål av allmänt unionsintresse, för att öka medvetenheten om europeisk hågkomst eller uppmuntra demokrati och medborgardeltagande.

Stöd beviljas till organisationer i form av Partnerskapsramverk i fyra år (2014-2017), och även i år har ALDA accepterats som en del av ramavtalet för Europeiska kommissionen, som även omfattar dess form i den strukturerade dialogprocessen.

De allmänna målen för det arbetsprogram som antogs av ALDA är att bidra till medborgarnas förståelse för EU, dess historia och mångfald, för att främja europeiskt medborgarskap och att förbättra förutsättningarna för medborgar och demokratiskt deltagande på unionsnivå. Bland de årliga prioriteringar ALDA finns de 10 åren av utvidgningen av Europeiska unionen till Central-och Östeuropa, valet till Europaparlamentet, medborgarnas deltagande i det demokratiska livet i EU, och EU: s framtid.

Detta erkännande är av avgörande betydelse för ALDA, som arbetar hårt för lokal demokrati, god förvaltning och medborgarnas deltagande, som använder en multi-intressenter och flera nivåer, i syfte att bidra till att bygga upp Europas framtid.

Nordiskt Forum 12-14 juni i Malmö

pdf

BalticFem kommer tyvärr inte att medverka på Nordiskt Forum 2014 i Malmö men vi hoppas att alla ni som kommer dit tar er tid att besöka Tillväxtverket och Winnet Sveriges monter och seminarium.

Winnet Sverige och Tillväxtverket medverkar i samverkan på Nordiskt Forum 2014 och hälsar välkommen till sina seminarier och mötesplats. Du träffar dem på Checkpoint Winnet i monter nr E24. 

Seminarium: Arbetsmarknad på lika villkor! Torsdag 12 juni 16:00-18:00. Lokal: Salimi.

Workshop: En digital agenda på lika villkor! Fredag 13 juni kl 14:00-16:00. Lokal: Hooks.

Workshop: Baltic Sea Regional Partnership Platform – for Gender & Economic Growth. Fredag 13 juni kl 16:00-18:00. Lokal: Hooks.

pdfInbjudan och program

RKN seminarium 20 maj 2014

RKN arrangerar på kvällen 20/5 2014 ett informationsseminarium på Stadsbiblioteket i Norrtälje där en familjefridssamordnare från Upplands Väsby kommun kommer att berätta om vad jobbet innebär. Detta för att hjälpa upp okunskapen om vad en kvinnofridssamordnare egentligen gör. 

Läs mer i Norrtelje tidning

Flaggskeppsplattform inom Östersjösregionen

pdf

Winnet Sverige bjuder in till informations och dialogmöte kring möjligheter att medverka i ett svenskt partnerskap, för utveckling av en Flaggskeppsplattform inom Östersjöstrategin 2014-2020 inom området ”Genus och Innovation för Hållbar ekonomisk Tillväxt, WinnetCentre of Excellence” tisdagen 27 Maj, 2014 kl 10.00-15.00. Plats: Föreningen Norden, Hantverkargatan 29 i Stockholm. Läs hela inbjudan, inklusive agenda: 

pdfInbjudan.till.Flaggskeppsplattform.mote.i.Stockholm_27_maj_2014.pdf

Anmälan senast 23 maj 2014 till britt-marie.torstensson@winnetsverige.se.

Ny lägesrapport från Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid har nu tagit första steget mot en ny strategi när det gäller arbetet mot våld i nära relationer. Samtidigt presenteras en lägesrapport som visar att stöd till våldsutsatta i Stockholms län varierar beroende på hemkommun och inblandade myndigheter.