PARTNERSKAP FÖR INTEGRATION, TILLVÄXT, ENTREPRENÖRSKAP OCH MÅNGFALD II    

PITEM II avslutat 31/10 2007

Under år 2005 genomfördes det första projektet inom vårt partnerskap för Integration, Tillväxt, Entreprenörskap och Mångfald (PITEM). Detta inledande projekt följdes av projektet PITEM II med projektperiod från och med 2006-01-09 till och med 2007-10-31.

Rapporter

Slutrapport gällande projektet PITEM II (Partnerskap för Integration, Tillväxt, Entreprenörskap och Mångfald). Projektägare BalticFem

"Företagsamma gränsgångare" Utvärderare Kicki Stridh, Internationell kompetens

"MOBILISERA! FÖRÄNDRA! En berättelse om entreprenörskapsprojektet PITEM." Följeforskare Karin Berglund, Ekonomihögskolan vid Mälardalens Högskola

Syfte

Syftet med det ursprungliga projektet var bland annat att utarbeta en fungerande svensk mikrokreditmodell, som fortsätter efter avslutat projekt.

Dessutom fanns i den ursprungliga projektansökan ytterligare ett par målsättningar, som vi dock lagt åt sidan för att koncentrera oss på uppgiften att utarbeta en svensk modell för mikrokrediter, vilken nu ska bäras vidare med hjälp av en handbok baserad på erfarenheter från PITEM-projektet.

Strukturpåverkan har varit god på nationell nivå när det gäller Mikrokrediter i nätverk - en svensk modell, medan vi i slutrapporten redovisar ett antal förslag till åtgärder, om ansvariga på nationell och regional nivå vill komma tillrätta med den okunskap i fråga om Jämställdhet och Mångfald som finns bland handläggare inom de funktioner, som är tänkta att utgöra ett kvalificerat stöd för vår målgrupp.

Fortsättning

När det gäller den fördjupning eller komplettering av modellen i dess steg 4. Bedömning och steg 5. Rådgivning med hjälp av ett MFI (Microfinance Institute), vilken aktualiserades under projektets gång, genomförs denna del i ett nytt projekt under ledning av Joyce Kimwaga Lundin, NEEM, www.neem.se

Handboken för mikrokrediter i nätverk - en svensk modell, är tryckt

Handboken

PITEMs handbok för mikrokrediter i nätverk - en svensk modell (ISBN 978-91-633-1251-9) har nu kommit från tryckeriet och är klar för distribution. Handboken är tänkt för er som är intresserade av att främja utvecklingen av entreprenörskap med hjälp av mikrokrediter i nätverk. Är ni intresserade av den är ni välkomna att kontakta projektkoordinator Margareta Spång, margareta@balticfem.com.

Läs hela nyhestbrevet »

  

xhtml    css