Hem

BalticFem är en politiskt oberoende organisation (en NGO) som verkar för ett jämställt samhälle.

BalticFem är medlemmar av Winnet Sverige, Roslagens KvinnoNätverk (RKN) samt ALDA och  är baserade i Norrtälje, Sverige.

Inom ramen för Tillväxtverkets program Resurscentra för kvinnor (ett regeringsuppdrag) så har vi arbetat med regional utveckling för att:

  • kvinnor ska kunna hävda sin andel av samhällets resurser
  • kvinnors kompetens ska utnyttjas av samhället
  • insatser som görs av kvinnor och män ska ges lika värde

Resurscentraverksamheten bedrivs på tre nivåer; på individ-1, grupp-2 och strukturnivå3 och BalticFem använder primärt våra erfarenheter från individ- och gruppnivån för att påverka strukturnivån.

Demokrati och ökad delaktighet

En annan viktig fråga för BalticFem är demokrati och kvinnors delaktighet i samhällsuppbyggnad och politik.

BalticFem är medlemmar av ALDA (The Association of Local Democracy Agencies) som är en Europeisk NGO baserad i Strasbourg (i Europarådet) som arbetar för att främja god förvaltning och medborgarinflytande på lokal nivå. ALDA fokuserar särskilt på aktiviteter som underlättar samarbete mellan lokala myndigheter och det civila samhället med aktiviteter (projekt) inom olika teman, till exempel den europeiska integrationen, decentralisering, medborgarinitiativ och frivilligarbete, mänskliga rättigheter och en hållbar ekonomisk utveckling.

Prostitution, trafficking och våld mot kvinnor

BalticFem är sedan länge engagerade i arbetet mot prostitution, trafficking och våld mot kvinnor, då främst genom olika kunskapshöjande och medvetandegörande projekt och aktiviteter.

BalticFem är medgrundare till ARETUSA, ett europeiskt nätverk som främjar jämställdhet och kvinnors egenmakt i EU. ARETUSA är en stödjande plattform som syftar till att utveckla förmågan hos NGOs för att omsätta principen om jämställdhet mellan kvinnor och män i konkreta åtgärder och initiativ som syftar till att ta itu med kränkningar av kvinnors rättigheter, till att säkerställa ett effektivt skydd mot alla former av diskriminering och våld, till att garantera egenmakt och främjande av kvinnor i det politiska, ekonomiska och sociala livet.

RoslagensKvinnoNätverk, RKN

Vad behövs göras i Norrtälje kommun för att öka jämställdheten enligt Roslagens kvinnoorganisationer? Vi ökar kunskapsnivån samt driver aktuella kvinnofrågor tillsammans med andra organisationer (Kvinnojouren Snäckan och FN-föreningen i Norrtälje) samt engagerade privatpersoner.

—————
1=Personlig rådgivning och utbildning i tex affärsutveckling; 2=Mötesplatser för nätverkande, seminarier, evenemang och projekt; 3=Samarbete med andra organisationer, lobbying för förändring och integrering av ett jämställdhetsperspektiv i lokala, regionala, nationella och EU-program.

Blogg

Vad är genus?

Genus handlar om… …hur människor blir kvinnor och män Människor föds inte som kvinnor eller män; de blir det. För att förstå hur detta går till är begreppet genus det viktigaste verktyg vi har. Begreppet har vuxit fram ur en kritik av att kvinnors och mäns livsvillkor annars förklarats med förenklande hänvisningar till kroppsliga skillnader. …

Pressmeddelande från Winnet Sverige och Svenska Uppfinnarföreningen (SUF)

Två starka organisationer i det civila samhället för Innovation på lika villkor Winnet Sverige och Svenska Uppfinnareföreningen ingår ett samarbetsavtal i syfte att stärka positioner och tillvarata nätverk, kunskaper och metoder för ömsesidig nytta. Samverkan syftar i allmänhet till att genomföra gemensamma aktiviteter riktade mot kvinnor, och i synnerhet, att med gemensamma krafter verka för ett …

Internationella kvinnodagen 2015 i Norrtälje

Norrtälje museum kl 13.00 Tre tanter på vykort. Charlotte Brusewitz visar sin lilla samling och berättar om fantastiska och minnesvärda tanter. Arr: Sensus studieförbund. Pythagoras café Smedjan kl 14.00-16.00 Kvinnor i bruksmiljö. Gunilla Silvsjö, psykolog från Hofors. Fikaförsäljning. Arr: Norrtälje FN-förening och Roslagens Kvinnonätverk. Norrtälje museum kl 12.00-16.00. Kom till museet och dela med dig …

Kontakta oss

Postadress
BalticFem
c/o Margareta Spång, Lennart Torstenssons Väg 2C, 761 43  Norrtälje

E-post
info@balticfem.com

Kontaktpersoner

Margareta Spång

Margareta har arbetat med jämställdhetsfrågor i många år och har ett mycket omfattande nätverk i dessa frågor. Hon har arbetat som projektledare för många projekt som har syftat till att förbättra kvinnors situation och öka jämställdhet, både lokalt, regionalt och internationellt.

Tel. 0733 32 17 71
margareta@balticfem.com

Osa Albinson

Osa är en IKT-konsult som primärt arbetar med att utveckla informations- och webblösningar för projekt och småföretag. Hon kom först i kontakt med jämställdhetsprojekt genom Margareta 1997. Hon har arbetat med datorer, utbildning och projektledning sedan slutet av 1980-talet.

Tel. 070 338 49 37
osa@balticfem.com

Inger Borg

Inger är redovisningskonsult, driver ett eget företag och har arbetat med redovisning av EU- och jämställdhetsprojekt sedan mitten av 1990-talet.

Tel. 0175-916 20
ekonomi@balticfem.com